Covid-19 smitteverntiltak

Bekjemp Covid-19! Sørg for godt smittevern i din bedrift!

Har firmaet mye besøk av gjester og tilreisende, eller driver du et legekontor eller et behandlingstilbud som betyr at mange er innom i løpet av kort tid? Vi designer informasjonsmateriell tilpasset din bedrift og behov!

Mange ser seg blinde på de info plakatene som kom i starten av pandemiuen, laget av FHI.Det du behøver er egendesignet info med din logo og med et uttrykk i tråd med din bransje og de utfordringene dere har med smittevern på kontoret.

Ta kontakt for mer info og tilbud i dag!