Covid-19 smitteverntiltak

Bekjemp Covid-19! Sørg for godt smittevern i din bedrift!

Er det utfordrende å gjennomføre smittetiltak i fellesarealer, på venterom, møterom osv? Vi hjelper deg med klistremerker og merking av trygge soner, gulvmerker for avstand og info på f.eks toaletter, felles kjøkken osv.

 Ta kontakt for mer info og priser!