Design & utvikling websider

Organisasjoner og foreninger har behov for å både kommunisere til sine medlemmer i tillegg til å løfte fram sine fanesaker og arbeid. Borettslag behøver å få informasjon ut til sine beboere. Slike websider har mest faste brukere, og vil naturlig ha en mer "intern" karakter.

Noen lag og foreninger bruker sine nettsider til intern kommunikasjon, innkallinger, referater og lagring av dokumenter. Andre har både interne sider i tillegg til offentlig informasjon om organisasjon, styreverv, reglement og aktiviteter.

Ofte er det behov for skjema for innmelding og kontaktskjema. Idrettslag og svømmeklubber ønsker å dele sine arrangement og sportslige resultater. Mens i akademiske miljøer er det mere fokus på deling av artikler, rapporter og fagstoff.