Design & utvikling websider

En skole behøver en nettside som både skal formidle undervisningstilbud og kommunisere aktiviteter og info til foreldre og elever. Vi lager søknadsskjema, permisjonsskjema og kalender, samt blog og galleri til din skole.

Menigheter og foreninger behøver også gode løsninger for formidling og for levende innhold som engasjerer medlemmer. Vi har også løsninger for giver- og sponsorfunksjonalitet, og også nyhetsbrev og løsninger for intern kommunikasjon.