I en kreativ prosess hvor vi i Luculentus enten skal utvikle en logo, lage designprofil eller utvikle en nettside, er det viktig å ha en god kommunikasjon og godt samarbeid med kunden gjennom hele oppdragsperioden.

Du som kunde kjenner din bedrift, dine ansatte, kundegruppe og bransje best. For å finne hva som bør markedsføres som særpreg og kvaliteter, må vi ha en viss grad av dybdekunnskap.  Ved å sette oss inn i kundens bransje og fagområder, får vi et godt grunnlag for å forstå marked og behov.   

I samarbeid lager vi så en fremdriftsplan, på bakgrunn av behov og mål som ønskes oppnådd. Vi setter opp delmål og definerer de ulike fasene som inngår i arbeidsprosessen fra oppstart til ferdig utført oppdrag.

For å sikre god kommunikasjon gjennom oppdragsperioden, har vi gjerne noen statusmøter der vi gjennomgår status, og evaluerer delresultater og tidsaspektet videre i prosjektet.

Vi ønsker å involvere deg som kunde i den kreative prosessen, dette for at eierskapet til det ferdige produktet må ligge hos bedriften. Det vil si -du må kjenne deg igjen i og kunne identifisere deg med en evnt. logo, profil eller uttrykket på en webside. Det er tross alt bedriftens ansikt mot markedet og deres "fingeravtrykk" det handler om!