Trykksaker til kontoret

En designprofil for bedriften bør inneholde oppsett for både brevark, konvolutter og visittkort. Ofte kan man også ha bruk for dokumentmapper og presentasjonsmateriell som benytter elementer fra profilen. Jo mere gjennomført og gjennomgående bruken av bedriftens profil, jo mer profesjonelt blir bedriftens ansikt mot kunden.

Hvert år skal bedriften din utarbeide en årsrapport som skal inneholde årsregnskap og årsberetning.  Rapporten er en melding om mål som er oppfylt siste år og hva organisasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått. I tillegg kan årsrapporten inneholde statistisk materiale.