Målrettet bruk av sosiale media

Mange bedrifter ønsker å være synlig i sosiale medier, men de mangler en overordnet plan for hvilke de skal bruke, og hvordan sosiale media kan være nyttig og lønnsomt . 

Ikke alle har økonomisk nytte av å bruke ressurser på sosiale media som Facebook, Twitter, Instagram og Pinterest. Vi i Luculentus hjelper deg gjerne med å se på muligheter og finne de beste løsningene for din bedrift!